Menu

List metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.253_18
Title:
List metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego.
Date:
1971
Size and medium:
1 karta; papierowy dokukment archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat nauczania kościelnego. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments