Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat nauczania kościelnego (prośba o udzielenie głosu)

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.253_18
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat nauczania kościelnego (prośba o udzielenie głosu)
Date:
1971-03-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokukment archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat nauczania kościelnego. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments