Menu

List księży z Białej Podlaskiej do wojewody bialskopodlaskiego z 15.05.1987 związany z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/311/0/626/k. 64-70
Title:
List księży z Białej Podlaskiej do wojewody bialskopodlaskiego z 15.05.1987 związany z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski
Date:
1987-04-15
Size and medium:
7 kart; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
List księży z Białej Podlaskiej do wojewody bialskopodlaskiego napisany na okoliczność zbliżającej się III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Księża skarżą się w nim a akty bezprawia i skandalicznego zachowania podległych wojewodzie funkcjonariuszy oraz informują o bezprawnych działaniach wielu urzędników administracji, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa i środków masowego przekazu. Księża zawarli w liście swoje uwagi, które 0 jak wyrażają nadzieję, będą podstawą dialogu. List podzielony jest na ustępy: o wychowaniu młodzieży, o problemach naszej podlaskiej społeczności, o warunkach prowadzenia pracy duszpasterskiej oraz podsumowanie. List opatrzony jest podpisami piętnastu księży.