Menu

List Komisji Duszpasterskiej Episkopatu do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu ( dot. konferencji duszpasterzy inteligencji twórczej)

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.45_258
Title:
List Komisji Duszpasterskiej Episkopatu do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu ( dot. konferencji duszpasterzy inteligencji twórczej)
Date:
30.03.1960
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis listu Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu z informacją o planowanej konferecji duszpasterzy inteligencji twórczej. Dokument zawiera adntonację i odręczne podpisy członków Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski: K. Wojtyły, J. Majka i W. Smolenia.