Menu

List Karola Wojtyły do S. Wyszyńskiego, prośba o omówienie kilku spraw na kolejnym posiedzeniu

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.214_12
Title:
List Karola Wojtyły do S. Wyszyńskiego, prośba o omówienie kilku spraw na kolejnym posiedzeniu
Date:
1965-01-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w którym prosi o znalezienie trochę czasu na omówienie kilku spraw - m.in.. dotyczących wydziału teologicznego w Krakowie. Dokument jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę i zawiera odręczne adnotacje.
General:
Geographical index:
Make comments