Menu

List Karola Wojtyły do prymasa Wyszyńskiego z prośbą o aprobatę przez KEP tłumaczenia tekstów soboru

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.221_18
Title:
List Karola Wojtyły do prymasa Wyszyńskiego z prośbą o aprobatę przez KEP tłumaczenia tekstów soboru
Date:
1966-03-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie ustalania tłumaczeń tekstów soborowych. Dokument jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę i zawiera odręczne adnotacje. Na odwrociu znajduje się odręczny projekt odpowiedzi S. Wyszyńskiego.
Geographical index:
Make comments