Menu
Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_3.10_31
Title:
List kard. H. Volka do K. Wojtyły
Date:
06.07.1976
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis - kopia - listu kard. Hermana Volka do Karola Wojtyły w sprawie planowanej wizyty w Polsce. Dokument napisany w języku niemieckim nie posiada żadnych adnotacji.
General:
Geographical index:
Make comments