Menu

List kard. F. Tomáška do S. Wyszyńskiego z podziękowaniem na zaproszenie

Informations
Collection: Watykan cz. 7
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.27_71-71_v
Title:
List kard. F. Tomáška do S. Wyszyńskiego z podziękowaniem na zaproszenie
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List kard. Frantiska Tomaska do Stefana Wyszyńskiego. Arcybiskup praski dziękuje prymasowi polski za zaproszenie na jubileusz 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Maszynopis z podkresleniamim, z podpisem nadawcy, datą 24.II.1979 oraz rękopisem odpowiedzi Stefana Wyszyńskiego, opatrzonym datą 2.III.1979 i jego parafą.
General:
Geographical index:
Make comments