Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego ws. omówienia prac Komisji ds. Apostolstwa świeckiego i nauki katolickiej na KEP

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.263_23
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego ws. omówienia prac Komisji ds. Apostolstwa świeckiego i nauki katolickiej na KEP
Date:
1972-12-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat planowanego posiedzenia 134 Konferencji Plenarnej Episkopatu. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments