Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego wraz z kopią korespondencji z sekretariatem Rady ds. Laikatu w Rzymie w sprawie memorandum Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.236_31 - 33
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego wraz z kopią korespondencji z sekretariatem Rady ds. Laikatu w Rzymie w sprawie memorandum Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego
Date:
1968-03-25
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego wraz z kopią korespondencji z sekretariatem Rady ds. Laikatu w Rzymie w sprawie memoriału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments