Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie przyjazdu kard. H. Volka

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_3.10_30
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie przyjazdu kard. H. Volka
Date:
26.09.1976
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis listu Karola Wojtyły do Stefana Wyszyńskiego w sprawie wizyty kard. Hermana Volka w Polsce. Dokument posiada adnotacje pisane najpewniej ręką S. Wyszyńsiego i jest ręcznie podpisany przez K. Wojtyłę.