Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego nt. tłumaczeń tekstów soborowych i prośba o ich akceptację przez KEP

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.225_22-22v
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego nt. tłumaczeń tekstów soborowych i prośba o ich akceptację przez KEP
Date:
1966-08-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie przesłania trzech dekretów Soboru przetłumaczonych do akceptacji oraz z informacją o gotowośćci tłumaczenia Motu Proprio. Dokument zawiera odręczne adnotacje i podpis K. Wojtyły. Na odwrociu odręczny projekt odpowiedzi.
Geographical index:
Make comments