Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego nt. problemów związanych z nauczaniem młodego kleru

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.252_16-18
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego nt. problemów związanych z nauczaniem młodego kleru
Date:
1970-12-28
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego na temat nauczania kościelnego - problemy związane z młodym klerem. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments