Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego informujący o sesji naukowej o Humanae vitae, program spotkania

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.242_40 - 41
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego informujący o sesji naukowej o Humanae vitae, program spotkania
Date:
1968-12-10
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, w którym informuje o sesji na temat encykliki Humanae Vitae oraz załącznik - program tej sesji. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments