Menu

List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, dot. directorium apostolstwa świeckich (bez załącznika)

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.246_12
Title:
List K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, dot. directorium apostolstwa świeckich (bez załącznika)
Date:
1969-08-22
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, w którym prosi o czas na KPE by omówić sprawę Directorium apostolstwa świeckich. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments