Menu

List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego, nt. sytuacji społeczno-politycznej w Polsce

Informations
Collection: Watykan cz. 6
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP/II/17.26/115-117
Title:
List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego, nt. sytuacji społeczno-politycznej w Polsce
Date:
1981-03-28
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego, wyrażający troskę o sprawy społeczno-polityczne w Polsce. Papież zapewnia o modlitwie o porozumienie Maszynopis opatrzony datą 28 III 1981 r. i odręcznym podpisem Jana Pawła II.
General:
Geographical index:
Make comments