Menu

List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego nt. ostatniej konferencji plenarnej i Uczelni Teologicznej w Krakowie

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_26-30v
Title:
List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego nt. ostatniej konferencji plenarnej i Uczelni Teologicznej w Krakowie
Date:
1980
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego. Papież 1) nawiązuje do komunikaty z grudniowej (1979) Konferencji Plenarnej Episkopatu i wyraża swój niepokój wobec pogarszającej się sytuacji moralno-społecznej społeczeństwa i ze szczególną troską myśli o młodym pokoleniu; 2) porusza kwestię Uczelni Teologicznej w Krakowie. Maszynopis oparzony datą 14.I.1979 i podpisem Jana Pawła II. Tekst z licznymi podkreśleniami.
General:
Geographical index:
Make comments