Menu

List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego napisany w przeddzień wyjazdu papieża do Irlandii i USA

Informations
Collection: Watykan cz. 4
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.24_346
Title:
List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego napisany w przeddzień wyjazdu papieża do Irlandii i USA
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego napisany w przededniu wyjazdu papieża w podróż apostolską do Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Papież wyraża nadzieję na spotkanie z prymasem w Rzymie. Maszynopis z pokreśleniami opatrzony datą 26.IX.1979 i podpisem Jana Pawła II.
General:
Geographical index:
Make comments