Menu

List do Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego z okazji 150. rocznicy powstania zgromadzenia

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_6_2004_862
Title:
List do Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego z okazji 150. rocznicy powstania zgromadzenia
Date:
2004-09-01
Place:
Castel Gandolfo
Category:
Listy
Subtitle:
Waszym wzorem Serce Zbawiciela
Context:
W tym roku przypada 150. rocznica powstania Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego. Zostało ono założone przez o. Jules'a Chevaliera (1824-1907), gorącego krzewiciela kultu Serca Jezusa i Maryi. Z okazji tego jubileuszu Jan Paweł II skierował list do członków zgromadzenia, w którym wezwał ich, by czerpali natchnienie i siłę z Serca Jezusa i z charyzmatu założyciela.
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Do Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego!

Z tej radosnej okazji, jaką jest 150. rocznica założenia waszego zgromadzenia, przesyłam wam serdeczne pozdrowienie. Wasze stowarzyszenie życia konsekrowanego powstało bowiem 8 grudnia 1854 r., dokładnie tego samego dnia, w którym mój poprzednik bł. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Wasz założyciel, o. Jules Chevalier, słusznie uważał, że powstanie Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego jest owocem wstawiennictwa Maryi. Otaczał Matkę Bożą głębokim nabożeństwem i zwracał się do Niej o pomoc we wszystkich trudnościach, jakie musiał pokonywać, wzywając Ją jako Matkę Bożą od Najświętszego Serca Jezusa. Maryja, jako Matka Jezusa, zna Jego Serce, wstawia się za nami u Niego i prowadzi nas do Niego, ucząc żyć tak jak Ona, w miłości do Syna, służąc Słowu Bożemu, troszcząc się o innych.

Dla o. Chevaliera Najświętsze Serce Jezusa jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. W istocie, to z Serca Jezusa płynie Boża miłość do ludzi i w Sercu Jezusa ludzkość jedna się z Bogiem. Jezus wzywa nas do rozwijania «duchowości Serca», która polega na naśladowaniu Jego oddania, posłuszeństwa, odwagi, wierności i miłości. Życzę wam, drodzy bracia, abyście realizując wasze powołanie w Kościele i w świecie, nadal czerpali natchnienie i siłę z tej duchowości i z charyzmatu waszego założyciela. «Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonywać z wami wielkich dzieł» (Vita consecrata, 110). Niech wasz jubileusz będzie czasem wielkiej radości i dziękczynienia, a zarazem sposobnością do pogłębienia refleksji nad waszymi zadaniami jako Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego, na chwałę Boga i dla dobra całej rodziny ludzkiej!

Zapewniam was o mojej miłości w Panu, zawierzam was zawsze matczynej opiece Maryi Niepokalanej i z serca udzielam wam mego Błogosławieństwa Apostolskiego jako zadatku łask i pokoju naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa.

Castel Gandolfo, 1 września 2004 r.