Menu

List do biskupów Pakistanu w związku z wojną w Afganistanie

Informations
Collection: 2001
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_6_2001_893
Title:
List do biskupów Pakistanu w związku z wojną w Afganistanie
Date:
2001-10-22
Place:
Rzym
Category:
Listy
Context:
Wojna w Afganistanie zmusiła tysiące uchodźców do szukania schronienia w sąsiednich państwach, m.in. w Pakistanie. Ojciec Święty, pragnąc dać wyraz solidarności chrześcijan z potrzebującymi oraz dopomóc Kościołowi katolickiemu w Pakistanie w zorganizowaniu konkretnych akcji humanitarnych, wysłał do tego kraju abpa Paula Josefa Cordesa, przewodniczącego Papieskiej Rady «Cor Unum» — watykańskiej dykasterii koordynującej działalność katolickich instytucji charytatywnych. Odbył on w dniach 25-30 października 2001 r. liczne spotkania z przedstawicielami władz państwowych, m.in. z prezydentem Pakistanu Musharrafem i z kierownictwem katolickich organizacji humanitarnych. 28 października w katedrze w Rawalpindi koncelebrował z pakistańskimi biskupami Mszę św. w intencji pokoju, odwiedził również obóz uchodźców w Peshawarze. W liście do pakistańskich biskupów, który zamieszczamy poniżej, Ojciec Święty wyjaśnia, jaką misję powierzył abpowi Cordesowi, i przypomina o konieczności niesienia konkretnej pomocy potrzebującym.
Content of the document

Do moich czcigodnych Braci
z Konferencji Episkopatu Pakistanu

Dramatyczne wydarzenia w waszym kraju napawają nas głęboką troską. W tej sytuacji zwróciłem się z prośbą do abpa Paula Josefa Cordesa, przewodniczącego Papieskiej Rady «Cor Unum», aby złożył wam wizytę i przekazał zapewnienie o mojej pamięci w modlitwie.

Błagam Ojca wszelkiego miłosierdzia, aby zachował w swej opiece was i wasze wspólnoty oraz natchnął mądrością i odwagą, które pozwolą wam sprostać wyzwaniom, jakie niesie ta godzina próby.

Zjednoczeni z wszystkimi narodami świata więzią powszechnej solidarności Kościoła, musimy zachować nadzieję i modlić się żarliwie, aby promienna gwiazda pokoju znów jak najszybciej zajaśniała nad waszą częścią świata. Zanim to nastąpi, cierpienia niezliczonych mężczyzn, kobiet i dzieci domagają się od nas konkretnej pomocy. Zwłaszcza bolesny los licznych uchodźców wymaga natychmiastowej reakcji ze strony tych, którzy są w stanie im pomóc.

Abp Cordes zastanowi się wraz z wami, w jaki konkretny sposób Kościół w Pakistanie może dopomóc naszym braciom i siostrom w potrzebie. Będę wspierał wasze wysiłki modlitwą. Z całego serca błogosławię wam i waszym wiernym. Niech Boży pokój, który przezwycięża wszelkie nieporozumienia, strzeże waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie (por. Flp 4, 7).

Watykan, 22 października 2001 r.