Menu

List do arcybiskupa Belgradu Franca Perko w związku z wojną w Kosowie

Informations
Collection: 1999
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_6_1999_955
Title:
List do arcybiskupa Belgradu Franca Perko w związku z wojną w Kosowie
Date:
1999-04-19
Place:
Rzym
Category:
Listy
Subtitle:
List do abpa Franca Perko, metropolity Belgradu wysłany w trakcie wojny w Kosowie
Content of the document

Do Czcigodnego Brata abpa Franca Perko, metropolity Belgradu, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii

Z głębokim bólem śledzę tragiczną i pogarszającą się z dnia na dzień sytuację humanitarną w różnych regionach Jugosławii, a przede wszystkim w Kosowie. Całym sercem łączę się także z pasterzami i wiernymi wspólnot katolickich oraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, niosącymi pomoc tym, którzy w tej chwili cierpią najbardziej, ponieważ zostali oderwani od rodzin, wypędzeni z własnych domów i niesprawiedliwie skazani na tułaczkę z dala od swojej ziemi.

Pragnę zarazem zapewnić ciebie, czcigodny bracie, i wszystkich biskupów Jugosławii, że Stolica Apostolska będzie nadal zabiegać o przywrócenie pokoju, aby oszczędzono dalszych cierpień ludności, zwłaszcza mieszkańcom Kosowa, tak już tragicznie doświadczonym.

Na koniec należy przypomnieć wszystkim, którzy kierują życiem narodów i społeczności międzynarodowej, że droga dialogu jest zawsze możliwa i zawsze może doprowadzić do rozwiązań honorowych dla wszystkich stron, w duchu poszanowania dla mężczyzn i kobiet żyjących na tej samej ziemi — dzieci jedynego Ojca, który jest w niebie.

W tej tragicznej chwili o to właśnie modli się cały Kościół, który jest dziś wam szczególnie bliski i prosi jednomyślnie Boga, aby jak najprędzej nad waszym krajem wzeszła gwiazda pokoju oraz by były szanowane prawa wszystkich istot stworzonych przez Boga.

Z takimi myślami i uczuciami udzielam tobie, czcigodny bracie, oraz wszystkim biskupom Jugosławii mego Apostolskiego Błogosławieństwa.