Menu

List bp K. Wojtyły do bp Bolesława Kominka (dotyczy duszpasterstwa młodzieży męskiej)

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.45_253
Title:
List bp K. Wojtyły do bp Bolesława Kominka (dotyczy duszpasterstwa młodzieży męskiej)
Date:
23.01.1960
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis listu K. Wojtyły do B. Kominka zawierający opinię i uwagi K. Wojtyły do sposobu prowadzenia duszpasterstwa młodzieży męskiej. Dokument zawiera adnotacje i jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę.