Menu

List B. Kominka do S. Wyszyńskiego dot. schematu XVII

Informations
Collection: Watykan cz. 12
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.298_137a
Title:
List B. Kominka do S. Wyszyńskiego dot. schematu XVII
Date:
1964
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List abp Bolesława Kominka do Stefana Wyszyńskiego dot. schematu XVII. Abp Kominek przesyła w załączniku poprawki do schematu XVII które przedstawił o. Haringowi w języku francuskim. Maszynopis opatrzony podpisem nadawcy, opatrzony datą 11.VI.1964.
General:
Geographical index:
Make comments