Menu

List Aleksandra Merkera do Tadeusza Mazowieckiego dotyczący wspólnych życzeń władz państwowych z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/55_k. 21-22
Title:
List Aleksandra Merkera do Tadeusza Mazowieckiego dotyczący wspólnych życzeń władz państwowych z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
Date:
1989-09-29
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Aleksandra Merkera z Urzędu do spraw Wyznań do premiera Tadeusza Mazowieckiego z dnia 29.09.1989 r. w sprawie wysłania wspólnych życzeń władz państwowych z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Maszynopis, kopia. W załączniku maszynopis z projektem życzeń.
Geographical index:
Date:
Make comments