Menu
Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.45_350
Title:
List abp K. Wojtyły do abp B. Kominka
Date:
24.08.1964
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, kopia listu z informacją o referacie Wojtyły na posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej. Dokument zawiera odręczne adnotacje i odręczny podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments