Menu

List abp K. Wojtyły do abp B. Kominka (informacja o planowanej konferecji duszpasterzy inteligencji twórczej)

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.45_379
Title:
List abp K. Wojtyły do abp B. Kominka (informacja o planowanej konferecji duszpasterzy inteligencji twórczej)
Date:
12.03.1965
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis listu K. Wojtyły do B. Kominka z informacją o planowanej konferecji duszpasterzy inteligencji twórczej. Dokument zawiera odręczny podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments