Menu

Kopia wysłanego listu z propozycjami usprawnienia pracy Kongregacji do Spraw Świętych

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_79-82
Title:
Kopia wysłanego listu z propozycjami usprawnienia pracy Kongregacji do Spraw Świętych
Date:
1980
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Kopia wysłanego pisma do Jana Pawła II w sprawie usprawnienia pracy Kongregacji do Spraw Świętych. Dokument jest syntezą poprzednich dokumentów (SPP/II.17.25.- 70-78). W dokumencie scharakteryzowany jest ówczesny tryb przeprowadzania spraw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych oraz wynikające z procedury trudności. Następnie podane zostały dane statystyczne dot. tematu i współczesne zapotrzebowanie na świetych. Na końcu dokumentu przedstawione zostały propozycje usprawnienia pracy Kongregacji do Spraw Świętych. Maszynopis sporządzony w imieniu KEP przez Stefana Wyszyńskiego i Bronisława Dąbrowskiego, opatrzony datą 27.II.1980
General:
Geographical index:
Make comments