Menu

Kopia listu kard. K. Wojtyły do jednego z biskupów (uwagi ws. apostolstwa świeckich)

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.45_410
Title:
Kopia listu kard. K. Wojtyły do jednego z biskupów (uwagi ws. apostolstwa świeckich)
Date:
16.01.1968
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, kopia listu K. Wojtyły do nieznanego biskupa zawierający opinię i uwagi K. Wojtyły w sprawie apostolstwa świeckich. Dokument zawiera adnotacje i jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę.
General:
Geographical index:
Make comments