Menu

Kleszcz Franciszek - relacja dot. kontaktów z Karolem Wojtyłą w czasach studenckich oraz w okresie powojennym

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: AUJ CV/23/s. 185-196
Title: Kleszcz Franciszek - relacja dot. kontaktów z Karolem Wojtyłą w czasach studenckich oraz w okresie powojennym
Date: 1979-01-01
Size and medium: 12 stron; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Adam Boniecki
Repository: Uniwersytet Jagielloński
Content:
Relacja Franciszka Kleszcza, kolegi z roku Karola Wojtyły z okresu studiów na UJ.
Wspomnienia dotyczą zajęć i prowadzących je profesorów, aktywności na nich Karola Wojtyły (wykład nt. Legendy o św. Aleksym na zajęciach z dziejów polskiej liryki doc. L. Kamykowskiego, referatu "Mme de Staël jako teoretyk romantyzmu" na zajęciach prof. S. Pigonia).
Autor wspomina także kontakty z K. Wojtyłą w 1945 r. w ramach Bratniaka UJ, w roku akademickim 1953/54 w ramach wykładów tzw. roku zerowego w seminarium duchownym w Krakowie oraz spotkań na ulicy w okresie biskupim, pogrzebu prof. K. Wyki oraz A. Nawrockiej, a także spotkanie z kolegami w 1975 r. i spotkanie opłatkowe, w tym rozmowę z kard. K. Wojtyłą w styczniu 1978 r. z udziałem m. in. Danuty Michałowskiej.
Maszynopis, 12 stron (6 niezapisanych), brak daty.
Relacja przesłana zapewne w odpowiedzi na opublikowaną w Tygodniu Powszechnym prośbę o przesyłanie wspomnień dotyczących Karola Wojtyły. Częściowo wykorzystane w "Kalendarium życia Karola Wojtyły" (I wydanie: Kraków 1983).