Uniwersytet Jagielloński

1078
PL
23446a90-3d75-4eaa-98a4-c0e44d8131d4.jpg
W zbiorze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na portalu JP2online znajdziesz:
•    dokumenty przebiegu studiów polonistycznych Karola Wojtyły w roku akademickim 1938/39
•    dokumenty ze studiów na Wydziale Teologicznym UJ i z czasu pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także związane z obroną pracy magisterskiej, doktorskiej i z przewodem habilitacyjnym
•    listy i inne dokumenty przysyłane ks. Adamu Bonieckiemu w 1978 r. przez ludzi znających Karola Wojtyłę do przygotowywanego przez ks. Bonieckiego „Kalendarium życia Karola Wojtyły”.

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w Polsce i jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Karol Wojtyła studiował tu od 1938 r. polonistykę na Wydziale Filozoficznym, a od 1945 r. zaczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Tu napisał swoją pracę magisterską oraz obronił pracę doktorską oraz przygotował habilitację. Był również asystentem na Wydziale Teologicznym w latach 1945-46 i 1953-54. Uniwersytet Jagielloński pozostał mu bliski w czasie jego posługi biskupiej, a także po wyborze na papieża. Odwiedzał UJ w 1983 r., kiedy otrzymał na nim tytuł doktora honoris causa oraz w 1997 r.

Prawo do korzystania:

Możesz przeglądać dokumenty Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jeśli chcesz je skopiować i/lub wykorzystać, zwróć się do ich właściciela:
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel.: 12 663 35 35, e-mail: [email protected].
Search in collections: Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty administracyjne: