Menu

Julian Sutor - ks. Wojtyła w Niegowici

Informations
Available languages: PL
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_2_123
Owner signature:
W/123/08/W/111
Title:
Julian Sutor - ks. Wojtyła w Niegowici
Date:
2008-03-06
Size and medium:
1,54 GB; mp4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Niegowić
RECORDING DURATION:
00:21:32
JOURNALIST:
Marcin Witan
CAMERAMAN:
bd
Short biographical note:
Julian Sutor (ur. 1931) był uczniem i mieszkańcem wsi Niegowić, w czasie gdy wikarym był tam Karol Wojtyła (1948-49). Później został dyplomatą, doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykładowcą i autorem książek.
Summary:
Ks. Karol Wojtyła w Niegowici (1948-49) – jego praca z młodzieżą, ubóstwo i pomoc potrzebującym, sposób wygłaszania homilii, wpływ na życie rozmówcy.
Reakcje władzy ludowej na wybór Jana Pawła II i pielgrzymki do Polski – konieczność liczenia się z nastrojami społecznymi. Relacje w prasie zachodniej nt. pierwszych pielgrzymek do Polski.
Zamach na Jana Pawła II, jego pobożność maryjna.
Aktywność dyplomatyczna Jana Pawła II. Charakterystyczna cecha - umiejętność słuchania.