Menu
Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_2003_1_259
Owner signature:
2713/03/I[ 0 - 0 ]
Title:
Jan Paweł II w Bośni i Hercegowinie
Date:
2003-06-22
Size and medium:
48,5 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny.
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:21:13
AUTHOR:
Marcin Witam, Krzysztof Sielicki
Thematic scope:
Podsumowanie wydarzeń jednodniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny, która odbyła się 22 czerwca 2003 r.