Menu

Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej dotycząca wystawienia w Białej Podlaskiej pamiątki II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/311/0/517/k. 146
Title:
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej dotycząca wystawienia w Białej Podlaskiej pamiątki II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-27
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO na temat postawienia cztero metrowego krzyża opatrzonego napisem "Mieszkańcy Kołychawy z racji drugiego pobytu w Polsce Jana Pawła II, 16-23 czerwc 1983". Komendant wojewódzkiej MO zaproponował, aby właściwy organ Urzędu Wojewódzkiego zbadał, czy krzyż znajduje się na posesji prywatnej oraz czy postawienie go w bliskim sąsiedztwie trakcji elektrycznej nie narusza zasad bezpieczeństwa. Maszynopis z licznymi stemplami i notatką odręczną.