Menu

Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej dotycząca wystawienia pamiątki II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/311/0/517/k. 199
Title:
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej dotycząca wystawienia pamiątki II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-21
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO na temat postawienia czterometrowego krzyża opatrzonego napisem "Pamiątka pielgrzymki Papieża Jana Pawła II" upamiętniającego pielgrzymkę w 1983 r. przy drodze do miejscowości Sielczyk. Komendant wojewódzkiej MO zaproponował, aby właściwy organ Urzędu Wojewódzkiego zbadał, czy krzyż znajduje się na posesji prywatnej, czy na obszarze należącym do Rejonu Dróg Publicznych. Maszynopis z licznymi stemplami i notatką odręczną.