Menu

Homilia z mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego i konsekracji dwunastu nowych biskupów

Informations
Collection: 2003
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2003_1330
Title:
Homilia z mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego i konsekracji dwunastu nowych biskupów
Date:
2003-01-06
Place:
Watykan
Category:
Homilie
Subtitle:
Ukazujcie ludziom piękno Ewangelii
Content of the document

1. «Powstań! Świeć» (Iz 60, 1).

Tymi słowami prorok Izajasz zwraca się do Jerozolimy. Wzywa ją, by otworzyła się na światło swojego Pana — nieskończonego Światła, którego chwała rozbłyska nad Izraelem. Lud Boży jest wezwany, by on sam stał się światłem, aby wskazywać drogę narodom, pogrążonym w ciemności i w gęstej mgle (por. Iz 60, 2).

Ta wyrocznia rozbrzmiewa w pełni swego znaczenia w dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego. Mędrców, którzy przybywają ze Wschodu do Jerozolimy, prowadzi gwiazda (por. Mt 2, 1-2); reprezentują oni pierwsze narody, przyciągnięte przez światło Chrystusa. Rozpoznają w Jezusie Mesjasza i przed czasem okazują, że spełnia się «tajemnica», o której mówi św. Paweł w drugim czytaniu: «to znaczy, że poganie już są (...) współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię» (Ef 3, 6).

2. Drodzy Bracia, wybrani do posługi biskupiej, dziś wy stajecie się pełnoprawnymi szafarzami tej tajemnicy, przyjmując sakrament, który czyni was następcami apostołów.

Wasze nazwiska i wasze twarze świadczą o tym, że Kościół jest powszechny — Catholica, w języku starożytnych Ojców. Pochodzicie bowiem z różnych narodów i kontynentów i do rozmaitych krajów jesteście teraz na nowo posyłani.

Wiara w Chrystusa, Światłość świata, kierowała waszymi krokami od młodości i doprowadziła was do ofiarowania siebie przez konsekrację kapłańską. Panu daliście w darze nie złoto, kadzidło i mirrę, lecz wasze życie. Teraz Chrystus prosi was, abyście odnowili tę ofiarę, przyjmując w Kościele urząd biskupi. Tak jak pewnego dnia zwrócił się do Dwunastu, tak każdego z was zaprasza, byście w pełni uczestniczyli w Jego życiu i Jego misji (por. Mk 3, 13-15).

Otrzymujecie pełnię daru; i tym samym oczekuje się od was pełnego zaangażowania.

3. Z serca pozdrawiam i w duchu obejmuję każdego z was. Pozdrawiam was, drodzy biskupi nominaci: Paulu Tschangu In-namie, Celestino Migliore, Pierze Nguyęnie Van Tôt, Pedro Lopezie Quintana, którzy będziecie moimi przedstawicielami w krajach Azji i Afryki oraz przy ONZ. Dziękuję wam za dotychczasową cenną służbę Stolicy Apostolskiej i życzę, aby dzięki waszej misji pasterskiej świeciło wśród narodów światło Chrystusa. Z poszanowaniem instytucji i kultur zachęcajcie narody, do których jesteście posłani, aby otwierały się na Ewangelię. Jedynie Chrystus może zagwarantować głęboką odnowę sumień i narodów.

Pozdrawiam was, drodzy biskupi nominaci Angelo Amato i Brianie Farrellu, którym powierzyłem w Kurii Rzymskiej urzędy, odpowiednio: sekretarza Kongregacji Nauki Wiary i sekretarza Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Wierność Tradycji katolickiej i zaangażowanie w dialog ekumeniczny — tymi torami niech zawsze niezawodnie przebiega wasza posługa.

Pozdrawiam również was, drodzy: Calogero La Piana — biskupie Mazara del Vallo (Włochy), René-Marie Ehuzu — biskupie Abomey (Benin); Jánie Babjaku — biskupie eparchii preszowskiej (Słowacja); Andraosie Abouna — biskupie pomocniczy patriarchatu Babilonii obrządku chaldejskiego (Irak); Milanie Šašiku — administratorze apostolski ad nutum Sanctae Sedis eparchii mukaczewskiej (Ukraina); Giuseppe Nazzaro — wikariuszu apostolski obrządku łacińskiego Halabu (Aleppo, Syria).

Umiłowane wspólnoty kościelne, które was przyjmą, a które z serca pozdrawiam, niech mają w was pasterzy gorliwych i wielkodusznych. Za przykładem i z pomocą Dobrego Pasterza zawsze prowadźcie wiernych na pastwiska życia wiecznego.

4. «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35).

Drodzy i czcigodni pasterze, Boski Nauczyciel domaga się od was, byście żyli Jego miłością i o niej świadczyli. Albowiem to właśnie głoszenie zbawczej miłości Bożej jest istotą misji, którą w dniu dzisiejszym, w uroczystość Objawienia Pańskiego, powierza wam Kościół.

Ukazujcie oczom powierzonego wam stada jaśniejące piękno Ewangelii, będącej kompendium Bożej miłości. Dawajcie całemu ludowi chrześcijańskiemu wyraźne świadectwo świętości. Bądźcie zawsze objawieniem Chrystusa i Jego miłosiernej miłości, i niech nic wam nie przeszkodzi w wypełnianiu tej misji. Niech Przenajświętsza Maryja, Nauczycielka doskonałego upodobniania się do Jej Boskiego Syna, wspiera was i strzeże podczas pełnienia rozmaitych zadań, do których jesteście powołani.

Zgodnie z napomnieniem Apostoła, starajcie się odzwierciedlać «jakby w zwierciadle chwałę Pańską», a «coraz bardziej jaśniejąc, upodobnicie się do Jego obrazu» (por. 2 Kor 3, 18). Taki niech się stanie każdy z was, na chwałę Bożą i dla dobra dusz. Amen!