Homilia z mszy kończącej XVII ŚDM

Informations
Collection: 2002
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: N/4/2002/714
Title: Homilia z mszy kończącej XVII ŚDM
Date: 2002-07-28
Place: Toronto
Category: XVII ŚDM 2002 - Toronto, Kanada
Content of the document

Droga Młodzieży XVII Światowego Dnia Młodzieży,
Drodzy bracia i siostry,

1. Na wzgórzu obok jeziora Galilejskiego uczniowie Jezusa wsłuchiwali się w jego delikatny, a równocześnie przynaglający, głos: delikatny jak krajobraz galilejski, przynaglający niczym wezwanie do dokonania wyboru między życiem i śmiercią, między prawdą i kłamstwem. Pan głosił słowa życia, które będą rozbrzmiewać w sercach jego uczniów na wieki.

Dzisiaj przemawia tymi samymi słowami do Was - do młodzieży Toronto i Ontario, całej Kanady, Stanów Zjednoczonych, Karaibów, hiszpańsko - oraz portugalskojęzycznej Ameryki, Europy, Afryki, Azji i Oceanii. Wsłuchajcie się w głos Jezusa w głębi Waszych serc! Jego słowa mówią Wam, kim jesteście będąc chrześcijanami. Mówią Wam, co macie czynić, aby pozostać w Jego miłości.

2. Jednak Jezus oferuje jedno, podczas gdy "duch tego świata" oferuje coś innego. W dzisiejszym czytaniu z Listu do Efezjan, św. Paweł mówi nam, że Jezus prowadzi nas z ciemności do światła (Ef 5, 8). Być może wielki apostoł miał na myśli światłość, która oślepiła go, prześladowcę chrześcijan, na drodze do Damaszku. Gdy później odzyskał swój wzrok, już nic nie było tak jak wcześniej. Narodził się na nowo i nic nie było już w stanie odebrać mu na nowo odnalezionej radości.

Wy również jesteście wezwani do przemiany. "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14), mówi św. Paweł.

"Duch tego świata" oferuje wiele fałszywych złudzeń oraz karykatur szczęścia. Nie ma chyba głębszej ciemności niż ta, która przenika duszę młodych ludzi, kiedy to fałszywi prorocy gaszą w nich światło wiary, nadziei i miłości. Największym podstępem i najgłębszym źródłem nieszczęścia jest złudzenie odkrywania życia poprzez wykluczenie Boga, odnajdywania wolności poprzez wykluczenie prawd moralnych oraz osobistej odpowiedzialności.

3. Pan wzywa Was do dokonywania wyboru między dwoma głosami rywalizującymi o wasze dusze. Decyzja ta jest istotą i wyzwaniem Światowego Dnia Młodzieży. Dlaczego przybyliście ze wszystkich stron świata? Po to, by powiedzieć: "Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6,68). Jezus - zażyły przyjaciel każdego młodego człowieka - ma słowa życia.

Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie, jest światem, który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa oraz ludzkiej solidarności. Jest to świat, który potrzebuje uzdrowienia poprzez dotyk pięknem i bogactwem Bożej miłości. Ten świat potrzebuje świadków takiej miłości. Potrzebuje Was - abyście byli solą dla ziemi i światłością dla świata.

4. Soli używa się do konserwowania i przechowywania żywności. Waszym zadaniem jako apostołów Trzeciego Tysiąclecia jest podtrzymywanie świadomości obecności naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa i zachowywanie jej żywej, szczególnie w celebrowaniu Eucharystii, pamiątki Jego zbawczej śmierci i pełnego chwały zmartwychwstania. Musicie podtrzymywać żywą pamięć o słowach, które wypowiedział oraz wspaniałych dziełach miłosierdzia i dobroci, których dokonał. Musicie nieustannie przypominać światu o "mocy Ewangelii ku zbawieniu" (Rz 1,16).

Sól przyprawia i polepsza smak jedzenia. Idąc za Jezusem musicie zmieniać i ulepszać "smak" dziejów świata. Z waszą wiarą, nadzieją i miłością, z waszą inteligencją, odwagą i wytrwałością, musicie uczłowieczać świat, w którym żyjemy, w sposób, jaki wskazuje nam dzisiejsze czytanie z Księgi Izajasza: musicie "rozerwać kajdany niesprawiedliwości... dzielić swój chleb z głodnymi... przestań grozić palcem i mówić przewrotnie... wówczas wasze światło zabłyśnie w ciemnościach" (Iz 58, 6-10).

5. Nawet mały płomień rozprasza ciemność nocy. O wiele więcej światła uczynicie wy wszyscy razem, gdy zwiążecie się w jedno w komunii Kościoła. Jeśli miłujecie Jezusa, miłujcie i Kościół! Nie zniechęcajcie się grzechami i upadkami niektórych z jego członków. Zło wyrządzone przez księży oraz osoby duchowne ludziom młodym i wrażliwym napełnia nas głębokim smutkiem i poczuciem wstydu. Lecz pomyślcie o znakomitej większości oddanych i szczodrych kapłanów oraz osób duchownych, których jedynym pragnieniem jest służenie i czynienie dobra! Jest tu dzisiaj zgromadzonych wielu kapłanów, seminarzystów i osób konsekrowanych; bądźcie z nimi, wspierajcie ich! A jeśli w głębi waszych serc odczuwacie to samo powołanie do kapłaństwa lub życia konsekrowanego, nie lękajcie się pójść za Chrystusem królewską drogą Krzyża! W trudnych chwilach życia Kościoła dążenie do świętości staje się jeszcze bardziej naglące. A świętość nie jest sprawą wieku; jest kwestią życia w Duchu Świętym, tak jak czyniła to Kateri Tekakwitha i wielu innych młodych ludzi.

Wy jesteście młodzi, a Papież już stary i nieco zmęczony. Ale nadal w pełni utożsamia się z waszymi nadziejami i aspiracjami. Chociaż przeżyłem wiele ciemności i srogich reżimów totalitarnych, to jednak ujrzałem wystarczająco wiele dowodów, aby być niezachwianie przekonanym, że żadna trudność i żaden lęk, jakkolwiek wielkie by one nie były, nie są w stanie całkowicie stłumić nadziei, która rodzi się wiecznie w sercach młodych ludzi.

Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei. Postawcie swoje życie na niej. NIE jesteśmy sumą naszych słabości i upadków. Jesteśmy sumą miłości Ojca dla nas, naszej prawdziwej zdolności stawania się obrazem jego Syna.

6. Panie Jezu Chryste
zachowaj tych młodych ludzi w Twojej miłości.
Pozwól, aby usłyszeli Twój głos
i uwierzyli w to, co mówisz,
bowiem tylko Ty masz słowa życia.
Naucz ich, jak wyznawać ich wiarę,
obdarzać innych ich miłością i nadzieją.
Uczyń ich przekonującymi świadkami Twojej Ewangelii
w świecie tak bardzo potrzebującym
Twojej zbawczej łaski.
Uczyń z nich nowy lud błogosławieństw,
aby mogli być solą dla ziemi i światłością dla świata
na początku trzeciego chrześcijańskiego tysiąclecia!
Maryjo, Matko Kościoła, chroń i prowadź
tych młodych ludzi dwudziestego pierwszego wieku.
Zachowaj nas blisko Twojego matczynego serca. Amen.