Menu

Fragment stenogramu z posiedzenia Sekcji Nauk Społecznych Centralnej Komisji Kwlaifikacyjnej dot. nadania Karolowi Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 2-3
Title:
Fragment stenogramu z posiedzenia Sekcji Nauk Społecznych Centralnej Komisji Kwlaifikacyjnej dot. nadania Karolowi Wojtyle tytułu docenta
Date:
1957-06-12
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Fragment stenogramu z posiedzenia Sekcji Nauk Społecznych Centralnej Komisji Kwlaifikacyjnej dot. nadania Karolowi Wojtyle tytułu docenta. Maszynopis.