Menu

Fragment protokółu z posiedzenia Senatu KUL z decyzją o nadaniu Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 47
Title:
Fragment protokółu z posiedzenia Senatu KUL z decyzją o nadaniu Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-12-05
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Fragment protokółu z posiedzenia Senatu KUL z decyzją o nadaniu Wojtyle tytułu docenta.