Menu
Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_12_107
Owner signature:
W/107/08/S/95
Title:
Bp Stanisław Budzik o Janie Pawle II
Date:
2008-04-24
Size and medium:
2,74 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Tarnów
RECORDING DURATION:
00:38:14
JOURNALIST:
Tomasz Sobiecki
CAMERAMAN:
Wojciech Ostapowicz
Short biographical note:
Bp Stanisław Budzik – ur. 1952 r., biskup pomocniczy tarnowski, dyrektor Caritas Polska, sekretarz generalny Episkopatu Polski, arcybiskup metropolita lubelski od 2011.
Pierwszy kontakt z Karolem Wojtyłą bp Stanisław Budzik miał w seminarium. Był na pielgrzymce w Watykanie wraz ze wszystkimi alumnami Wyższego Seminarium Duchownego, którego był wtedy rektorem. Miał okazję do kilku bardziej osobistych spotkań z Papieżem.
Summary:
Odwiedziny kardynała Karola Wojtyły w seminarium krakowskim. Ciche nadzieje na wybór Karola Wojtyły i reakcja na wybór. Spotkanie w czasie studiów w Rzymie. Pielgrzymka całego seminarium tarnowskiego do Ojca Świętego. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Odwiedziny Starego Sącza w 1999 roku oraz Tarnowa w 1987 r. Okoliczności śmierci Jana Pawła II – interpretacja teologiczna. Spontaniczne reakcje ludzi na śmierć Papieża i refleksja, na temat Jego wpływu i dziedzictwa, jakie pozostawił.