Menu
Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_12_174
Owner signature:
W/174/08/S/149
Title:
Bp Jan Wieczorek o Janie Pawle II
Date:
2008-04-24
Size and medium:
1,53 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
INFORMACJE O ROZMÓWCY:
Jan Wieczorek (ur 1935), biskup diecezjalny gliwicki w latach 1992–2011, od 2011 biskup senior diecezji gliwickiej, opowiada o m.in. wizycie Jana Pawła II na Górze św. Anny i w Gliwicach.
FILMED AT:
Gliwice
RECORDING DURATION:
00:22:00
JOURNALIST:
Tomasz Sobiecki
CAMERAMAN:
Piotr Augustynek
Summary:
Uroczystości milenijne w Kamieniu Śląskim w 1966 roku z udziałem kard. Wojtyły. Nieszpory na Górze Świętej Anny w czasie pielgrzymki do Polski w 1983 r. – kulisy organizacji. Umiejętność słuchania. Utrudnienia ze strony władz komunistycznych w 1983 r. Spotkanie z wiernymi w Gliwicach w 1999 r. Znaczenie spotkania w Gliwicach. Nauczanie Jana Pawła II – dostrzeganie człowieka. Wypowiedź Rosjanki o Janie Pawle II. Działanie Boże przez Papieża.