Menu

Bp Czesław Lewandowski o Janie Pawle II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I/1/7/182
Title:
Bp Czesław Lewandowski o Janie Pawle II
Date:
2008-06-02
Size and medium:
1,41 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
Czesław Lewandowski (1922-2009), biskup pomocniczy włocławski, pamięta kardynała Wojtyłę z posiedzeń Konferencji Episkopatu Polski. Wspomina wybór na Papieża i uczestnictwo w inauguracji pontyfikatu, pierwszą pielgrzymkę do Polski oraz o spotkania przy posiłkach z Papieżem Polakiem.
RECORDING DURATION:
00:16:50
JOURNALIST:
Tomasz Sobiecki
CAMERAMAN:
Sławomir Kołodziej
Summary:
Pierwsze spotkania z kardynałem Wojtyłą na KUL. Udział Karola Wojtyły w konferencjach episkopatu. Cechy i charakterystyczne zachowania przyszłego papieża. Wybór Karola Wojtyły na papieża. Wyjazd na inaugurację do Rzymu. Postawa władz państwowych wobec wyboru Jana Pawła II. Inauguracja i towarzyszące jej wydarzenia. Sposób odprawiania mszy świętej przez Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka do Polski. Postawa władz. Stosunek Papieża do Ojczyzny i rodaków. Spotkanie Papieża z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Rozmowy Jana Pawła II z gośćmi w Watykanie. Papież jako mówca. Nowy styl pontyfikatu. Poprzednicy Jana Pawła II.