Menu

Bp Bronisław Dembowski - Jan Paweł II i ruchy charyzmatyczne

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_7_31
Owner signature:
W/31/07/T/25
Title:
Bp Bronisław Dembowski - Jan Paweł II i ruchy charyzmatyczne
Date:
2007-06-23
Size and medium:
1,69 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:23:41
JOURNALIST:
Krzysztof Tadej
CAMERAMAN:
Marek Tokarski
Short biographical note:
Biskup Bronisław Dembowski - (1927-2019) - profesor zwyczajny nauk filozoficznych, wykładowca akademicki, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu, biskup ordynariusz diecezji włocławskiej w latach 1992-2003, kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w ruchy Odnowy Charyzmatycznej.
Summary:
Stosunek kard. Wojtyły do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Wybór Jana Pawła II i reakcje w Polsce.
Audiencja w Watykanie w 1981 r. i zaproszenie papieża na kolację, by posłuchać o odnowie charyzmatycznej.
Rozmowy Okrągłego Stołu, w których rozmówca uczestniczył z polecenia prymasa Józefa Glempa.
Udział rozmówcy w audiencji ogólnej w 1981 r. na pl. świętego Piotra, kiedy doszło do zamachu na Jana Pawła II.
Spotkanie z Ojcem Świętym w Rzymie w czasie II Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Wspólnot. Rozmowy z papieżem o sanktuarium w Licheniu i późniejszy przyjazd Ojca Świętego do sanktuarium.