Menu

Anna Gręziak wspomina spotkania z Janem Pawłem II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_11_276
Owner signature:
W/276/09/MD/271
Title:
Anna Gręziak wspomina spotkania z Janem Pawłem II
Date:
2009-03-31
Size and medium:
2,31 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:27:12
JOURNALIST:
Sławomir Dynek
CAMERAMAN:
Marek Kleban
Short biographical note:
Anna Gręziak (ur. 1948 r.) - lekarka i urzędnik państwowy, działaczka Solidarności, w latach 2005–07 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, współzałożycielka i Honorowy Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, odznaczona Papieskim Medalem Pro Ecclesia et Pontifice.
Zaangażowana w służbę medyczną w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
Summary:
Wybór Karola Wojtyły na papieża. Pierwsza pielgrzymka do Polski i towarzyszące jej emocje. Znaczenie pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II i jej wpływ na Polaków. Możliwość osobistego pozdrowienia Jana Pawła II. Trudne warunki klimatyczne w czasie mszy świętej na placu Defilad w Warszawie w czasie pielgrzymki do Polski w 1987 roku. Spotkanie z Janem Pawłem II w Rzymie w 1989 roku. Spotkanie z Papieżem w Rzymie przy okazji wyjazdu na sesję Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia; potrzeba spotkania w związku z walką rozmówczyni o obronę życia w Polsce, modlitwa Papieża nad panią Gręziak. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1999 roku i upadek Ojca Świętego.