Menu

Wpływ Jana Pawła II na kulturę

W jaki sposób pielgrzymki i postać Jana Pawła II wpłynęły na kulturę i życie społeczne? Zapraszamy na cztery seminaria online oraz międzynarodową konferencję.
Cykl seminariów online
Połączymy się z czterema polskimi miastami. Zaproszeni eksperci będą rozmawiać na temat specyfiki kulturowej tych miejsc oraz wpływu Jana Pawła II na nie. Przedstawiamy zarys tematyki spotkań:

3 września - Częstochowa:
Zbiory jasnogórskiego Skarbca; historia zapisana na monetach z wizerunkiem Jana Pawła II; kulturotwórcza rola ruchów pielgrzymkowych na Jasną Górę; kulturowa rola Jasnej Góry.

10 września - Zakopane:
Krzyż na Giewoncie; hołd górali Podhala złożony Janowi Pawłowi II; szlaki papieskie i związek Papieża z górami.

17 września - Kraków
Znaczenie okna papieskiego w Krakowie, idea miłosierdzia w kulturze, Jan Paweł II w kulturze masowej. 

24 września - Oświęcim:
Przemiany w myśleniu o cierpieniu oraz nowe sposoby realizacji dialogu i pojednania.

Wszystkie wydarzenia odbędą się on-line na platformie Zoom. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”

Zwieńczeniem projektu jest konferencja online 29 września z udziałem naukowców z Polski, Hiszpanii, Włoch, Francji. Przedstawiamy program. Zapisy wkrótce.

9:00 – 9:10
Słowo wstępne

SESJA I
9:10 – 10:10
Znaczenie kultury pamięci
– Kultura i pamięć jako idee Jana Pawła II – wprowadzenie do zagadnienia; prof. Dominika Żukowska-Gardzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– Potrzeba pamięci w dobie kultury masowej i sekularyzacji; abp. prof. Rino Fisichella (Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji)
– Pamięć historyczna a kultura pamięci; prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)
10:00 – 10:15
Przerwa

SESJA II
10:25 – 11:35
Interwencje Jana Pawła II na świecie
– Kulturotwórczy wpływ Jana Pawła II na Hiszpanię; prof. Pablo Perez Lopez (Uniwersytet Navarry, Hiszpania), dr Anna Dulska (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)
– Włoska specyfika kultury pamięci Jana Pawła II; prof. Massimiliano Signifredi (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)
– Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenie kulturotwórcze, inspirujące do tworzenia kultury spotkania; prof. Charles Mercier (Uniwersytet w Bordeaux, Francja)
11:35 – 11:50
Przerwa

SESJA III
11:50 – 12:30
Liturgia jako kulturotwórczy model komunikacji Jana Pawła II
– Komunikacja liturgiczna Jana Pawła II a dzieła kultury; ks. prof. Kazimierz Ginter (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);
– Architektura i przestrzeń. Ich rola w trakcie pielgrzymek papieskich; ks. prof. Fernando Lopez Arias (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

SESJA IV
12:30 – 13:00
Dyskusja
Moderator – Maria Sztuka (Uniwersytet Warszawski)

Projekt realizuje Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.