Menu

Wpływ Jana Pawła II na kulturę

W jaki sposób pielgrzymki i postać Jana Pawła II wpłynęły na kulturę i życie społeczne? Zapraszamy na cztery seminaria online oraz międzynarodową konferencję.
Konferencja z udziałem ekspertów – znawców dorobku i myśli Jana Pawła II z Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski – wieńczy projekt o tym samym tytule. Odbędzie się ona 29 września od godziny 9:00 i będzie transmitowana z wykorzystaniem platformy streamingowej.

Zgłoszenia na adres: [email protected]

Udział bezpłatny

Program:

9:00 – 9:10
Słowo wstępne

SESJA I
9:10 – 10:10
Znaczenie kultury pamięci
– Kultura i pamięć jako idee Jana Pawła II – wprowadzenie do zagadnienia; prof. Dominika Żukowska-Gardzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– Potrzeba pamięci w dobie kultury masowej i sekularyzacji; abp. prof. Rino Fisichella (Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji)
– Pamięć historyczna a kultura pamięci; prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)
10:00 – 10:15
Przerwa

SESJA II
10:25 – 11:35
Interwencje Jana Pawła II na świecie
– Kulturotwórczy wpływ Jana Pawła II na Hiszpanię; prof. Pablo Perez Lopez (Uniwersytet Navarry, Hiszpania), dr Anna Dulska (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)
– Włoska specyfika kultury pamięci Jana Pawła II; prof. Massimiliano Signifredi (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)
– Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenie kulturotwórcze, inspirujące do tworzenia kultury spotkania; prof. Charles Mercier (Uniwersytet w Bordeaux, Francja)
11:35 – 11:50
Przerwa

SESJA III
11:50 – 12:30
Liturgia jako kulturotwórczy model komunikacji Jana Pawła II
– Komunikacja liturgiczna Jana Pawła II a dzieła kultury; ks. prof. Kazimierz Ginter (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);
– Architektura i przestrzeń. Ich rola w trakcie pielgrzymek papieskich; ks. prof. Fernando Lopez Arias (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

SESJA IV
12:30 – 13:00
Dyskusja
Moderator – Maria Sztuka (Uniwersytet Warszawski)

Projekt realizuje Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.