Menu

Światowe Dni Młodzieży - Częstochowa 1991

„Młodzież po prostu rzucała się w ramiona nawzajem sobie, śpiewała, tańczyła, opanowała Częstochowę” – tak świadkowie wspominają Światowe Dni Młodzieży 10-15 sierpnia 1991 r.
Spotkanie Wschodu i Zachodu
Wybór miejsca miał szczególne znaczenia. Zgodnie z zamysłem Jana Pawła II do Polski przybyła młodzież z Zachodu oraz z rozpadającego się w tym czasie Związku Radzieckiego: Białorusi, Rosji, Ukrainy, krajów nadbałtyckich i innych państw. Organizatorzy zapewnili bezpłatny transport pociągami dla uczestników z państw bloku wschodniego. Łącznie w ŚDM 1991 wzięło udział ponad milion osób (niektóre dane mówią o 1,6 mln), z czego 100 tys. z ZSRR, co ze względu na ówczesne okoliczności było wielkim sukcesem.

Hasło ŚDM 1991 „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15) mówiło o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jego dziećmi. Temat wiodący sprzyjał odkrywaniu międzyludzkiego braterstwa - skoro mamy wspólnego Ojca, to „wszyscy jesteśmy braćmi, jedną rodziną”, jak głosi jedna ze zwrotek hymnu „Abba Ojcze”. Słowa tej popularnej do dzisiaj pieśni ułożył dominikanin o. Jan Góra.
Papieskie przesłanie do młodzieży
Jan Paweł II spędził z młodzieżą dwa dni, 14-15 sierpnia, a odleciał 16 sierpnia. W homilii do młodzieży w czasie Mszy św. na błoniach jasnogórskich zwrócił się do młodzieży z Europy Wschodniej: „Kościół powszechny potrzebuje waszego świadectwa chrześcijańskiego jako cennego skarbu: świadectwa, za które trzeba było często płacić wielką cenę cierpienia w wyobcowaniu, prześladowaniach, w więzieniu, wielką cenę”.
Tego dnia w czasie wieczornego Apelu Jasnogórskiego zawierzył młodzież całego świata Matce Bożej.tekst: BS