Światowe Dni Młodzieży - Częstochowa 1991

„Młodzież po prostu rzucała się w ramiona nawzajem sobie, śpiewała, tańczyła, opanowała Częstochowę” – tak świadkowie wspominają Światowe Dni Młodzieży 10-15 sierpnia 1991 r.
Jan Paweł II przed klasztorem na Jasnej Górze, 1983 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
13 sierpnia 1991
Jan Paweł II przybył do Krakowa, gdzie odwiedził szpital pediatryczny oraz nową siedzibę Papieskiej Akademii Teologicznej. Podczas mszy na Rynku Głównym beatyfikował Anielę Salawę. 
14 sierpnia 1991
Papież odwiedził sercanki w Krakowie, a następnie rodzinne Wadowice, gdzie odprawił mszę. Później dołączył do młodzieży zebranej na Jasnej Górze. Wygłosił przemówienie powitalne oraz pomodlił się z młodzieżą Apelem Jasnogórskim. 
15 sierpnia 1991
Ojciec święty cały dzień spędził w Częstochowie. Odprawił mszę z homilią do młodzieży, złożył akt jej zawierzenia Matce Bożej, a następnie wygłosił przemówienie pożegnalne do młodzieży. Przed Apelem Jasnogórskim wygłosił jeszcze trzy przemówienia: do Rady Miasta, uczestników kongresu teologów oraz z okazji poświęcenia budynku seminarium. 
16 sierpnia 1991
Spotkanie pożegnalne z papieżem w Częstochowie, a następnie w Krakowie. Papież odleciał na dalszą część pielgrzymki do Węgier. 
Spotkanie Wschodu i Zachodu
Wybór miejsca miał szczególne znaczenia. Zgodnie z zamysłem Jana Pawła II do Polski przybyła młodzież z Zachodu oraz z rozpadającego się w tym czasie Związku Radzieckiego: Białorusi, Rosji, Ukrainy, krajów nadbałtyckich i innych państw. Organizatorzy zapewnili bezpłatny transport pociągami dla uczestników z państw bloku wschodniego. Łącznie w ŚDM 1991 wzięło udział ponad milion osób (niektóre dane mówią o 1,6 mln), z czego 100 tys. z ZSRR, co ze względu na ówczesne okoliczności było wielkim sukcesem.

Hasło ŚDM 1991 „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15) mówiło o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jego dziećmi. Temat wiodący sprzyjał odkrywaniu międzyludzkiego braterstwa - skoro mamy wspólnego Ojca, to „wszyscy jesteśmy braćmi, jedną rodziną”, jak głosi jedna ze zwrotek hymnu „Abba Ojcze”. Słowa tej popularnej do dzisiaj pieśni ułożył dominikanin o. Jan Góra.
Papieskie przesłanie do młodzieży
Jan Paweł II spędził z młodzieżą dwa dni, 14-15 sierpnia, a odleciał 16 sierpnia. W homilii do młodzieży w czasie Mszy św. na błoniach jasnogórskich zwrócił się do młodzieży z Europy Wschodniej: „Kościół powszechny potrzebuje waszego świadectwa chrześcijańskiego jako cennego skarbu: świadectwa, za które trzeba było często płacić wielką cenę cierpienia w wyobcowaniu, prześladowaniach, w więzieniu, wielką cenę”.
Tego dnia w czasie wieczornego Apelu Jasnogórskiego zawierzył młodzież całego świata Matce Bożej.tekst: BS


Event Place
Choose location...
Keywords