Menu

Polska leży na całym świecie

Sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe – tak mówił Jan Paweł II do Rady Głównej Episkopatu Polski na Jasnej Górze w 1979 r. Pobierz historyczny dokument wraz z komentarzem.

Niepublikowane wcześniej przemówienie papieskie do biskupów wraz z obszernym komentarzem historycznym zostało wydane w ubiegłym roku przez Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z Wydawnictwem Paulinianum. Pretekstem była 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Redaktor opracowania, dr Andrzej Grajewski,  przedstawił kontekst historyczny, okoliczności i powody jego wygłoszenia. Wspomniane wystąpienie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale również w całym bloku wschodnim. Jan Paweł II nakreślił w nim założenia polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej, oraz wskazał, jak Kościół powinien postępować wobec najważniejszych spraw społeczno-politycznych.

Papież mówi, m.in. „Musimy sobie zdać wspólnie sprawę u początku tej rozmowy, że Polska nie leży tylko w Polsce, ale leży w całym świecie i nie tylko w Europie. […] sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe”.