Menu

List internowanych do Ojca Świętego


Po wielu perypetiach list kilkuset byłych internowanych w stanie wojennym opozycjonistów trafił do rąk Ojca Świętego. Historyczny dokument przekazany w grudniu br. do Archiwum Akt Nowych można teraz zobaczyć na portalu JP2online.
Uczestnicy spotkania z Janem Pawłem II na Górze Św. Anny, 21.06.1983 r. Fot. Stanisław Składanowski.
13 grudnia 1981
Wprowadzenie stanu wojennego, zatrzymania i internowanie działaczy opozycji 
1. połowa 1983
Wręczenie Janowi Pawłowi II Listu byłych internowanych w stanie wojennym 
17 czerwca 1983
Spotkanie Jana Pawła II z wiernymi w kościele oo. kapucynów w Warszawie, w którym uczestniczyła grupa byłych internowanych (II pielgrzymka papieska do Polski). W czasie tej pielgrzymki papież spotyka się z władzami, m.in. generałem Jaruzelskim.  
22 lipca 1983
Zakończenie stanu wojennego 
11 grudnia 2020
Przekazanie Listu internowanych do Ojca Świętego do Archiwum Akt Nowych (egzemplarz, który pozostał w Polsce). 
Codziennie u krat
Autorem listu był Stanisław Michalkiewicz, a podpisało do aż 334 działaczy opozycji solidarnościowej, internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego. Wśród sygnatariuszy znajdują się takie postacie jak: Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Czuma, Tomasz Jastrun, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Iwona Śledzińska-Katarasińska.

„Każdego dnia stając u krat modliliśmy się wspólnie w Twojej intencji” – piszą internowani, dziękując Ojcu świętemu za słowa otuchy. „Cóż warta byłaby wolność, cóż warte honor i solidarność, gdyby nie trzeba było płacić za nie wysokiej ceny?” – dodają.
Kierują także do papieża prośbę związaną ze zbliżającą się pielgrzymką do Ojczyzny: „…ośmielamy się prosić Ciebie, byś uczynił jedną z intencji Swojej pielgrzymki sprawę uwolnienia wszystkich uwięzionych, którzy dali świadectwo ideałom wolności i solidarności. Im szczególnie potrzebne są Twoje Ojcowskie słowa wiary i nadziei oraz modlitwa, w której wszyscy łączymy się z Tobą”.

Grupa opozycjonistów wita papieża w Krakowie-Mistrzejowicach w dniu 22.06.1983 r.
Fot. Stanisław Składanowski.
Rewizja na lotnisku
Po przygotowaniu listu pojawił się problem, jak go przekazać do Watykanu. Okazja trafiła się sama, gdyż duszpasterz internowanych na Białołęce ks. Jan Sikorski z Warszawy miał poprowadzić pielgrzymkę kapłanów polskich do Rzymu. Zabrał ze sobą kopię listu, a oryginał wręczył jednemu z księży uczestniczących w pielgrzymce. Na lotnisku ks. Sikorski został zatrzymany do kontroli osobistej. Przeszukano też jego walizkę i zabrano mu kopię dokumentu; na szczęście inny ksiądz posiadający oryginał wszedł do samolotu bez przeszkód. Rewizja się przedłużała, celnicy zadawali kolejne pytania, a samolot był już gotowy do startu. Gdy pozostali księża zauważyli, że kierownik pielgrzymki może nie polecieć, zbuntowali się i chcieli wysiadać. Wymogli w ten sposób na służbach, by rewizja się zakończyła i ksiądz Sikorski dołączył do pasażerów. W końcu wszyscy szczęśliwie dotarli do Watykanu z oryginałem listu na pokładzie.
Ksiądz Sikorski wręczył go  osobiście Ojcu Świętemu. „Wtedy też takie bardzo dla mnie było to wstrząsające, kiedy Ojciec Święty wziął mnie za rękę i tak popatrzył w oczy i powiedział: „To proszę im powiedzieć, że ja się codziennie modlę za Solidarność”, zrobił przerwę na taką jak gdyby chwilową zadumę” – wspominał (wywiad na JP2online).

Okazja do bezpośredniego spotkania papieża z internowanymi pojawiła się 17 czerwca 1983 roku w kościele kapucynów w Warszawie w trakcie pielgrzymki do Ojczyzny. „Będę jutro o was mówił” – powiedział papież, a było to w przededniu uroczystej mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia.

Nielegalny transparent w trakcie mszy papieskiej na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w dniu 17.06.1983 r.
Fot. Stanisław Składanowski.
Przekazanie do Archiwum Akt Nowych
11 grudnia br. były opozycjonista Krzysztof Mordziński przekazał do Archiwum Akt Nowych w Warszawie swój zbiór dokumentów, m.in. List internowanych do Ojca Świętego z 1983 r. W konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji brał udział m.in. ks. prałat Jan Sikorski. Dokument, który trafił do Archiwum, nie jest egzemplarzem listu wręczonym Janowi Pawłowi II,  lecz drugim takim samym egzemplarzem, który pozostał w Polsce. Ponieważ Archiwum Akt Nowych jest Partnerem portalu JP2online, historyczny list od razu znalazł się w naszych zasobach.

Uroczyste przekazanie listu do Jana Pawła II przez Krzysztofa Mordzińskiego w siedzibie Archiwum Akt Nowych.
Na fotografii opozycjoniści uczestniczący w podpisaniu i wysyłce listu. Od lewej stoją:
Waldemar Kornak, Krzysztof Mordziński, ks. Jan Sikorski, Stanisław Plewako, Witold Chodakiewicz.
Fot. Piotr Strasz
Event Place
Choose location...