Menu

Jan Paweł II wobec pracy

Poszanowanie godności ludzkiej pracy było jedną z największych trosk Jana Pawła II. Widział w niej nie tylko środek utrzymania, ale przede wszystkim możliwość „stania się bardziej człowiekiem”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i nagraniami, które pozwolą bliżej zapoznać się z ideą pracy Jana Pawła II.
Fot. Marko Lowric / Pixabay
Dokumenty
Właściwy stosunek do pracy Jan Paweł uważał za klucz do osiągnięcia sprawiedliwego porządku społecznego i rozwoju na świecie. Papież poświęcił temu tematowi wiele dokumentów. Prezentujemy tutaj najważniejsze z nich, m.in. aż trzy encykliki społeczne, w których praca odgrywa zasadniczą rolę:

Homilie
Jana Pawła II szczególnie interesowała sytuacja pracowników w Polsce, zwłaszcza w okresie PRL, kiedy o prawa ludzi pracy walczył związek zawodowy Solidarność. Tematowi pracy poświęcił m.in. dwie homilie podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 r. Na naszym portalu można odsłuchać ich nagrania. O pracy mówił również w innych swoich homiliach, które można przeczytać na naszej stronie.
Audycje radiowe
Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowych nt. stosunku Jana Pawła II do pracy. Zawierają one rozmowy z ekspertami oraz fragmenty przemówień ojca świętego.


Komentarze naukowców
Keywords
General: