Menu

Historyczne nagrania KEP na portalu

O co papież Paweł VI prosił kard. Wojtyłę w czasie osobistych rozmów? Jaki był wkład polskich ekspertów w encyklikę „Humanae vitae”? Zdigitalizowane taśmy sprzed 50 lat rzucają nowe światło na rolę Wojtyły w Kościele powszechnym jeszcze przed pontyfikatem.
fot. br. Cyprian Grodzki OFM Conv.
Nagrania dostępne na jp2online.pl pochodzą z zebrań Konferencji Episkopatu Polski z lat 1966-71. Polscy biskupi rozmawiali o kluczowych wyzwaniach Kościoła w Polsce i na świecie, a spotkania te nagrywali na taśmy szpulowe, które następnie trafiły do Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. W tych dyskusjach wyróżniał się głos kardynała Wojtyły, opowiadającego m.in. o swoich wizytach w Watykanie i spotkaniach z ówczesnym papieżem Pawłem VI.

W wypowiedziach kardynała Wojtyły widać ogromną rolę, jaką odegrał metropolita krakowski wraz ze współpracownikami w czasie zamętu i sprzeciwu w świecie zachodnim po opublikowaniu encykliki Pawła VI „Humanae vitae”, dotyczącej etyki seksualnej: nie tylko udzielał papieżowi duchowego wsparcia, ale również bronił encykliki od strony doktrynalnej i naukowej.

Nagrania KEP pokazują również, że Paweł VI bardzo pragnął przybyć do Polski; ale warunki stawiane przez ówczesne władze PRL sprawiły, że było to praktycznie niemożliwe. Sprawa pielgrzymki do Polski i rozmowy na ten temat powracały jednak w czasie spotkań ówczesnego papieża z metropolitą krakowskim.

Oprócz kwestii międzynarodowych, nagrane rozmowy dotyczą również spraw krajowych. Krakowski kardynał relacjonuje trudne debaty z przedstawicielami władz państwowych, np. rozmowę z Urzędem ds. Wyznań na temat pozwoleń na budownictwo sakralne czy rozmowę z premierem Piotrem Jaroszewiczem.

Taśmy zostały zdigitalizowane i część z wypowiedzi kard. Wojtyły publikujemy na portalu. W ten sposób po raz pierwszy historyczne taśmy ujrzały światło dzienne!