Menu

Dług wobec bohaterów

„Urodziłem się, gdy bolszewicy szli na Warszawę” - podkreślał Jan Paweł II w Radzyminie w 1999 roku. Diecezji warszawsko-praskiej powierzył zadanie podtrzymywania pamięci o tym wydarzeniu.
Polscy żołnierze podczas wojny polsko-bolszewickiej, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wizyta w Radzyminie


Karol Wojtyła przyszedł na świat w maju 1920 roku. Wówczas bolszewicy zmierzali na Zachód, by wzniecić rewolucję w całej Europie. Ich pochód został zatrzymany pod Warszawą.
 
„Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem” – podkreślał Jan Paweł II, gdy odwiedził cmentarz w Radzyminie w 1999 roku.

Posłuchaj krótkiego przemówienia

Na temat słynnej bitwy z sierpnia 1920 roku wspomniał tego samego dnia przed katedrą św. Floriana na warszawskiej Pradze: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogłem spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą wolność. Naszą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane »Cudem nad Wisłą«. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski”.Zadanie dla diecezji
Papież zaznaczył wówczas, że podtrzymywanie pamięci o tym wydarzeniu jest zadaniem nowopowstałej wówczas diecezji warszawsko-praskiej: „Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy”.

O tym zobowiązaniu oraz wizycie papieskiej z 1999 roku opowiada obecny biskup warszawsko-praski (wywiad z 2018 roku).
Zobacz wywiad

Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą miała miejsce w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku i była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Uważana jest za 18. najważniejszą bitwę w dziejach całego świata.

Więcej o kontekście Bitwy Warszawskiej https://biogram.jp2online.pl/